ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

Best Brand Performance

images
10/07/2018

นายกล้า ตั้งสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โธธ โซเซียล จำกัด มอบรางวัล Best Brand Performance ประเภทกลุ่มธุรกิจประกันภัย ให้แก่นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จากการประกวด Thailand Zocial Awards 2018 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูแบรนด์ ที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมบนโซเซียลมีเดีย ณ อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก