นางสาวมนลลิต อุยยานนวาระ รองประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด หรือ Thai.Run  มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Run for Family (Virtual Run)">

ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

Run for Family

images
28/05/2018

นางสาวมนลลิต อุยยานนวาระ รองประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด หรือ Thai.Run  มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Run for Family (Virtual Run) และรายได้สมทบจาก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 617,979.24 บาท แก่นางสาวศรีสุดา พูลพิพัฒน์นันท์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหนึ่งให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบโครงการ “มองโลกใส แม้วัยสูง” สำหรับผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้สูงวัยที่ยากไร้ ณ ร้าน Give Shop อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่