ไทยประกันชีวิต

อาชีพมหัศจรรย์สร้างได้จริงหรือ? พบคำตอบได้ที่นี่

1. ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิตเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ที่ริเริ่ม “ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์” บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ฟรีตลอด 24 ชั่วโมงทุกพื้นที่ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับการดูแลชีวิตอย่างดีที่สุดและเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็น Signature Service ที่สร้างความแตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างชัดเจน

 

2. บริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย
ด้วยความเชื่อมั่นจากคนไทยและสังคมไทย ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล มีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยจำนวนสินทรัพย์รวมกว่า 130,000 ล้านบาท เงินสำรองประกันภัยกว่า 110,000 ล้านบาท และจำนวนผู้เอาประกันทั่วประเทศกว่า 3,000,000 ราย และยังคงมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพเพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและมีศักยภาพ สมกับการเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนไทยมายาวนานตลอดระยะเวลากว่า 76 ปี

 

3. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
เพราะเชื่อว่า บุคลากร คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จ บริษัทจึงสร้างระบบการพัฒนาบุคลากร ภายใต้แนวคิด Life Knowledge Center เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับทุกฝ่ายมีความรู้ ความสามารถครบรอบด้าน เพื่อวางรากฐานสู่ความเป็นมืออาชีพที่พร้อมจะสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจลูกค้า และพร้อมเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

4. กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้วยยึดมั่นในจิตสำนึกที่ดีเคียงคู่สังคมไทย ไทยประกันชีวิตจึงได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง และเป็นบริษัทแรกในธุรกิจประกันชีวิตที่ดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านโครงการต่างๆ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น มูลนิธิไทยประกันชีวิต, โครงการหนึ่งคนให้หลายคนรับ เพื่อสภากาชาดไทย, การฝึกอาชีพผู้พิการร่วมกับศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ, การดูแลสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของประชาชนผ่านรายการพบหมอศิริราชรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อีกมากมาย

 

5. Life Partner ผู้วางแผนดูแลชีวิตคนไทย
เพื่อให้บุคลากรฝ่ายขายสามารถดูแลผู้ชีวิตผู้เอาประกันอย่างสมบูรณ์แบบ ไทยประกันชีวิตจึงมุ่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรฝ่ายขาย และปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์จากตัวแทนประกันชีวิต สู่การเป็น Life Partner หรือ ผู้วางแผนการดูแลชีวิต ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและวางแผนการดูแลคุ้มครองชีวิตลูกค้าได้อย่างครบวงจร ซึ่งจะต้องเป็นทั้งผู้มีความรู้คู่ความดี ตามปรัชญาความสำเร็จ "คนดีคนเก่ง"

 

สิ่งสำคัญที่ทำให้ ตัวแทนไทยประกันชีวิต แตกต่างจากผู้อื่น คือ เราคือ Life Partner ผู้วางแผนการดูแลคุ้มครองชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับคนไทย

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ