ไทยประกันชีวิต

กิจกรรมอาสาสร้างสุข : ซ่อมพระพุทธรูปชำรุด

images
11/05/2022

จิตอาสาไทยประกันชีวิต ร่วมกิจกรรมอาสาสร้างสุข : ซ่อมพระพุทธรูปชำรุด เรียนรู้ขั้นตอนการบูรณะพระพุทธรูปชำรุด และร่วมกันปั้นซ่อมแซมบูรณะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหม่ เพื่อส่งมอบให้วัด โรงเรียน เรือนจำ และโรงพยาบาล สำหรับนำไปจัดตั้งบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์สถานที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมต่อไป ณ สำนักสงฆ์ร่มโพธิธรรม จังหวัดกาญจนบุรี