ไทยประกันชีวิต

มอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติฯ

images
11/08/2022

เตช บุนนาค และนพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 6,300,000, บาท จากอังกูร ศรีกัลยาณบุตร เพื่อนำไปปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นแก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี รศ.นพ.สุภนิติ์  นิวาตวงศ์, นพ.ชลิต  เชียรวิชัย, ภาสินี  ปรีชาธนาพล และ รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์  ยุกตะนันทน์  ร่วมงาน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย