ไทยประกันชีวิต

วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปอินทรีย์ ไร่ชาวนา 4.0 เชียงราย

images
19/02/2020

ไร่ชาวนา 4.0 เชียงราย ตั้งอยู่ที่บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จากการมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์
เราจึงเน้นการปลูก “ข้าว” หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย ด้วยการทำเกษตรแบบอินทรีย์ พึ่งพาธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี 100%

4.0 ที่ต่อท้ายชื่อไร่ชาวนา ไม่ได้มีความหมายที่เน้นการใช้เทคโนโลยีล้าสมัย แต่เป็นการเฟ้นหาวิธีปลูกข้าวอินทรีย์แบบใส่ใจสุขภาพดี ๆ ให้แก่
ผู้บริโภค ตามสไตล์คนใจ ดีด้วยหลัก 4D “เลือกดี-ดูแลดี-อร่อยดี-สุขภาพดี”

‘เลือกดี’ เราคัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ที่ดี ด้วยความใส่ใจ จากแปลงนาของตัวเอง
‘ดูแลดี’ เราปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่เพียง 4 ไร่ บำรุงดูแลทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน ไม่เน้นปริมาณ แต่เน้นที่คุณภาพ
‘อร่อยดี’ ผลลัพธ์จากการเลือกเมล็ดพันธุ์ดีและดูแลเป็นอย่างดี คือได้ข้าวที่ทั้ง หอม นุ่ม และอร่อยดี
‘สุขภาพดี’ นอกจากผู้บริโภคจะได้อิ่มอร่อยกับข้าวดีแล้ว ก็ยังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วย

นี่คือความตั้งใจของไร่ชาวนา 4.0 เชียงราย ที่ต้องการส่งต่อผลผลิตดี มีคุณภาพ และปลอดภัย จากมือของผู้ปลูกถึงมือผู้บริโภค

 08 6118 2371

 ไร่ชาวนา 4.0 เชียงราย
 
ข้าวกล้องอินทรีย์ ไร่ชาวนา 4.0 ชุดเล็ก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ 105
และข้าวหอมมะลิแดง พร้อมถุงผ้า
1 ถุง / น้ำหนัก 1 kg
ราคาต่อชุด 130 บาท
ข้าวกล้องอินทรีย์ ไร่ชาวนา 4.0 ชุดกลาง
ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่
พร้อมถุงผ้า 2 ถุง / น้ำหนัก 1 kg / ถุง
ราคาต่อชุด 260 บาท
ข้าวกล้องอินทรีย์ ไร่ชาวนา 4.0 ชุดใหญ่
ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ
พร้อมถุงผ้า
3 ถุง / น้ำหนัก 1 kg / ถุง
ราคาต่อชุด 390 บาท

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า
1. ในการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าจะต้องมัดจำค่าสินค้า จำนวน 50% ของราคาสินค้าทั้งหมด
2. ระยะเวลาสั่งผลิต 20-30 วัน นับจากวันที่ชำระมัดจำเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสินค้าในภายใน 7 วัน หลังจากแจ้งชำระเงินส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว
3. ราคาที่เสนอนี้ รวมค่าจัดส่งภายในประเทศเรียบร้อยแล้ว
4. หากเกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่ง ทางเรายินดีรับผิดชอบทุกกรณีแต่หากสินค้าเข้าคลังของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทางลูกค้า