ไทยประกันชีวิต

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแม่สาย 2012

images
13/02/2020

ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของ “วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแม่สาย 2012” ตั้งอยู่ใกล้ถ้าหลวงขุนน้ำนางนอนแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่สาย เชียงราย อันอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร

เรามองเห็นคุณค่าของธรรมชาติ จึงเลือกการทำเกษตรแบบอินทรีย์ งดสารเคมี 100% เราจึงอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ผลิตผลเพื่อความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแม่สาย 2012 คือแหล่งผลิตและแปรรูปผลิตผลที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากลเพราะเราตั้งใจที่อยากจะมอบต่อสิ่งดี ๆ ให้กับทุก ๆ คนและเรามองเห็นศักยภาพของผู้คนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสาคัญของเรา

เบื้องหลังของคุณภาพ เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีทันสมัย สะสม ปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์สาหรับคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพโดยควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นน้ำถึงมือผู้บริโภค

“เรามุ่งเน้นเกษตรอินทรีย์ เปลี่ยนวิถีชีวิต” ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า ทุกผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแม่สาย 2012 เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพที่จะสร้างความสุขแก่ผู้ให้ และสุขภาพที่ดีแก่ผู้รับอย่างแน่นอน

  0898515909 / 0822485557

  World Grow Organic Farm
 

น้ำมันงาดำสกัดเย็น 1 ขวด / ขนาด 30 แคปซูล
 

ราคาต่อชุด
• 500 ชุดขึ้นไป 320 บาท
• 1,000 ชุดขึ้นไป 300 บาท
• 3,000 ชุดขึ้นไป 250 บาท
• 5,000 ชุดขึ้นไป 200 บาท
 
น้ำมันงาดำ ผสม โคเอนไซม์ คิวเท็น 1 ขวด / ขนาด 30 แคปซูล
 

ราคาต่อชุด
• 500 ชุดขึ้นไป 320 บาท
• 1,000 ชุดขึ้นไป 300 บาท
• 3,000 ชุดขึ้นไป 250 บาท
• 5,000 ชุดขึ้นไป 200 บาท
 
น้ำลูกหม่อน 100% ตราหม่อนแก้ว 1 ขวด / ขนาด 45 ml
น้ำลูกหม่อนเข้มข้น ผสมถั่งเช่า ตรามัลเบอรี่คอร์ดี้ 1 ขวด / ขนาด 45 ml

 

ราคาต่อชุด
• 1,000 ชุดขึ้นไป 100 บาท
• 3,000 ชุดขึ้นไป 90 บาท
• 5,000 ชุดขึ้นไป 80 บาท
 
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ตรา นิลทิพย์ 1 ถุง / น้ำหนัก 1 kg
น้ำลูกหม่อน 100% ตราหม่อนแก้ว 1 ขวด / ขนาด 45 ml
น้ำลูกหม่อนเข้มข้น ผสมถั่งเช่า ตรามัลเบอรี่คอร์ดี้ 1 ขวด / ขนาด 45 ml

 
สินค้ามีเพียง 350 ชุด เท่านั้น
ราคา 200 บาท ต่อชุด
น้ำมันงาดำสกัดเย็น 1 ขวด / ขนาด 30 แคปซูล
น้ำมันงาดำ ผสม โคเอนไซม์ คิวเท็น 1 ขวด / ขนาด 30 แคปซูล

 
ราคาต่อชุด
• 500 ชุดขึ้นไป 640 บาท
• 1,000 ชุดขึ้นไป 600 บาท
• 3,000 ชุดขึ้นไป 500 บาท
• 5,000 ชุดขึ้นไป 400 บาท
น้ำลูกหม่อน 100% ตราหม่อนแก้ว 2 ขวด / ขนาด 250 ml
 

ราคาต่อชุด
• 1,000 ชุดขึ้นไป 350 บาท
• 3,000 ชุดขึ้นไป 300 บาท
• 5,000 ชุดขึ้นไป 250 บาท
 
น้ำลูกหม่อน 100% ตราหม่อนแก้ว 1 ขวด / ขนาด 250 ml
น้ำลูกหม่อน 100% ตราหม่อนแก้ว 1 ขวด / ขนาด 45 ml
น้ำลูกหม่อนเข้มข้น ผสมถั่งเช่า ตรามัลเบอรี่คอร์ดี้  1 ขวด / ขนาด 45 ml

 
ราคาต่อชุด
• 1,000 ชุดขึ้นไป 275 บาท
• 3,000 ชุดขึ้นไป 240 บาท
• 5,000 ชุดขึ้นไป 205 บาท
น้ำลูกหม่อน 100% ตราหม่อนแก้ว 2 ขวด / ขนาด 250 ml
น้ำลูกหม่อน 100% ตราหม่อนแก้ว 1 ขวด / ขนาด 45 ml
น้ำลูกหม่อนเข้มข้น ผสมถั่งเช่า ตรามัลเบอรี่คอร์ดี้ 1 ขวด / ขนาด 45 ml

 
ราคาต่อชุด
• 1,000 ชุดขึ้นไป 450 บาท
• 3,000 ชุดขึ้นไป 390 บาท
• 5,000 ชุดขึ้นไป 330 บาท
น้ำมันงาดำสกัดเย็น 1 ขวด / ขนาด 30 แคปซูล
น้ำมันงาดำ ผสม โคเอนไซม์ คิวเท็น 1 ขวด / ขนาด 30 แคปซูล
น้ำลูกหม่อน 100% ตราหม่อนแก้ว 1 ขวด / ขนาด 45 ml
น้ำลูกหม่อนเข้มข้น ผสมถั่งเช่า ตรามัลเบอรี่คอร์ดี้ 1 ขวด / ขนาด 45 ml

 
ราคาต่อชุด
• 500 ชุดขึ้นไป 740 บาท
• 1,000 ชุดขึ้นไป 700 บาท
• 3,000 ชุดขึ้นไป 590 บาท
• 5,000 ชุดขึ้นไป 480 บาท
น้าลูกหม่อนเข้มข้น 100 % ขนาด 700 ml
 
100 ลังขึ้นไป 1,200 บาท
200 ลังขึ้นไป 2,400 บาท
(1 ลัง บรรจุ 12 ขวด)

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า
1. ในการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าจะต้องมัดจำค่าสินค้า จำนวน 50% ของราคาสินค้าทั้งหมด
2. ระยะเวลาสั่งผลิต 45-60 วัน นับจากวันที่ชำระมัดจำเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสินค้าในภายใน 7 วัน หลังจากแจ้งชาระเงินส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว
3. ราคาที่เสนอนี้ รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ เรียบร้อยแล้ว (จัดส่งที่คลังสินค้าจุดเดียว)
4. หากเกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่งทางเรายินดีรับผิดชอบทุกกรณี แต่หากสินค้าเข้าคลังของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทางลูกค้า