ไทยประกันชีวิต

วิสาหกิจแปรรูปการเกษตร "Mikey & Mailie Farm"

images
14/02/2020

“Mikey & Mailie Farm” เริ่มต้นมาจากภูมิปัญญาเกษตรกรอินทรีย์รุ่นพ่อแม่ สู่รุ่นลูกที่พัฒนา ผลิตผลและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยมีแนวคิด
ที่อยากให้ลูกชายและลูกสาว คือ น้องไมค์กี้และน้องไมลี่ได้รับประทานของดี ฟาร์มแห่งนี้จึงเป็นตัวแทนความรักของครอบครัว จาก รุ่นพ่อแม่ สู่รุ่นลูก และรุ่นหลานรวมถึงส่งต่อไปคุณค่านี้ไปถึงผู้บริโภคเช่นกัน

“Mikey & Mailie Farm” สร้างสรรค์และประยุกต์วัตถุดิบที่คัดสรรจากสวนเกษตรผสมผสาน จนได้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลายและโดดเด่น โดยยึดคำมั่นว่า"ลูกค้าต้องได้กินของดีเหมือนที่ลูก ๆ เรากิน"

ผลิตภัณฑ์จากสวนของเรามีอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตผลในสวน ได้แก่ ข้าวปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ผัก ผลไม้ ปลาเลี้ยงเองจากบ่อในสวน และปุ๋ยจากมูลสัตว์ และยังมี ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ได้แก่ จิ้นส้ม และ น้ำพริกสารพัด ชนิดที่รับประทานคู่กับอาหารได้หลากหลายรสชาติประทับใจผู้ที่ได้ลิ้มลอง

  09 7993 1925

 Mikey & Mailie Farm ไมค์กี้ &ไมลี่่ ฟาร์ม

 

น้ำพริกชุดเล็ก ขนาด 50 g / 2 กระปุก ชุดละ 50 บาท
น้ำพริกข่า หรือ น้ำาพริกปลาแห้ง
สามารถเลือกน้ำาพริกคละกันได้
น้ำพริกชุดใหญ่ ขนาด 50 g / 4 กระปุก ชุดละ 100 บาท
น้ำพริกข่า หรือ น้ำพริกปลาแห้ง
สามารถเลือกน้ำพริกคละกันได้

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า
1. ราคาที่ปรากฏเป็นราคาส่งสำหรับคำสั่งซื้อ 50 ชุดขึ้นไป
2. ในการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าจะต้องมัดจำค่าสินค้า จำนวน 50% ของราคาสินค้าทั้งหมด
3. ระยะเวลาการผลิตใช้เวลาประมาณ 7 วัน นับจากวันที่ชำระค่ามัดจำ และจัดส่งสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากชำระเงินส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว
4. ราคาที่ปรากฏยังไม่รวมราคาค่าจัดส่งสินค้า