ไทยประกันชีวิต

โครงการ "ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน" ปี 2566

images
03/05/2023

คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับมอบพ็อกเก็ตบุ๊กสำนักพิมพ์มติชน จากคุณปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) และคุณชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท งานดี จำกัด โดยบริษัทฯ จัดซื้อพ็อกเก็ตบุ๊ค รวมมูลค่า 800,000 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามโครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน" ปี 2566 มอบให้แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสาขา 60 แห่งทั่วประเทศ