ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเดือน ก.ค.65

images
09/08/2022

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภายใต้แคมเปญ “80 ปี ไทยประกันชีวิต Infinity Giving พลังแห่งการ “ให้” เพื่อทุกชีวิตในสังคม” ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยในปีนี้บริษัทฯ จัดกิจกรรมกระจายทั่วประเทศ อาทิ สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่, อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่, สาขารัตนาธิเบศร์, และสาขาท้ายเหมือง จ.พังงา พร้อมมอบเสื้อ Infinity Giving ให้แก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิตทุกท่าน และกระเป๋าผ้า Tote Bag สำหรับผู้บริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการขอบคุณ “ผู้ให้” โดยมีผู้บริหารฝ่ายขาย  พนักงาน ผู้เอาประกันภัย และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่