ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต จัดทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล 9 วัด 9 จังหวัด

images
26/07/2022

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เนื่องในวาระที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจครบ 80 ปี เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร และฝ่ายขายของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานพระพุทธศาสนา โดยในปีนี้จัดกิจกรรมคลอบคลุมทุกภูมิภาคใน 9 จังหวัด และมียอดเงินร่วมทำบุญผ้าป่า รวมทั้งสิ้น 4,419,982 บาท ณ วัดไทรย้อย จ.แพร่