ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

images
10/11/2022

คุณไชย  ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง โดยมียอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น 2,292,231.69 บาท เพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมทำนุบำรุงโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของวัดธาตุทอง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) และโรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง รวมเป็นเงิน 150,000 บาท