ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตมอบปฏิทินเก่าสำหรับจัดทำหนังสืออักษรเบลล์

images
10/03/2023

คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด รับมอบปฏิทินเก่าจากการจัดกิจกรรม Calendar for Life จำนวนรวม 1,400 กิโลกรัม จากผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คุณปรารถนา มุ่งศิริ ผู้จัดการ สำนักงานอาคารไทยประกันชีวิต 1 โดยเป็นการรวบรวมปฏิทินเก่าจากสำนักงานใหญ่ สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาบางนา และสาขาธนบุรี เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ ริเริ่มกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน และส่งมอบปฏิทินเก่ารวมทั้งสิ้น 8,505  กิโลกรัม ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด