ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตมอบเงินสนับสนุนเว็บไซต์ทางการแพทย์

images
02/03/2023

คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 600,000 บาท แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านค้นคว้าและอบรมโรคติดเชื้อไวรัสสัตว์สู่คน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของเว็บไซต์ www.trceid.org ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่