ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตร่วมงานแถลงข่าวโครงการ "ยังมีเรา ปั่นปันสุขหยุดมะเร็ง

images
11/05/2022

คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ยังมีเรา ปั่นปันสุขหยุดมะเร็ง” กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดแคลนโอกาสให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ณ สถานีข่าว Top News