ไทยประกันชีวิต

บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย

ทางเลือกในการชำระเบี้ยประกันภัย

icon
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอมอบบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย รูปแบบใหม่ เพื่อให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย มากกว่าเดิม โดยอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเบี้ยประกันภัย ที่ต้องชำระ และแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย ณ จุดที่รับชำระ

Barcode เพื่อชำระเบี้ยประกันภัย โดยลูกค้าสามารถนำบัตรไปแสดงเพื่อชำระ เบี้ยประกันภัยที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส (สำหรับเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 30,000 บาท/ กรมธรรม์) และที่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทหารไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่จำกัดจำนวนเบี้ยประกันภัย) ด้วยระบบ Online

QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไป เพียงลูกค้าใช้ โทรศัพท์ Smart Phone หรือ Tablet ที่มี Application QR Code Reader ทำการสแกน QR Code บนบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย ลูกค้าจะทราบข้อมูล กำหนดชำระเบี้ย และจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระทันที โดยไม่ต้องรอใบแจ้งเตือน เบี้ยประกันภัยถึงกำหนดชำระ
 
 
icon

 

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ