ไทยประกันชีวิต

วิธีป้องกันตนเองและครอบครัวจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)


ข้อแนะนำทั่วไปในการปฏิบัติตัว  มีดังนี้
 1. หลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
 2. หลีกเลี่ยงการเดินทางในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยไอ จาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้ป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัย (N95)
 3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต  การสัมผัสสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วย หรือตาย 
 4. หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุกดี 
 5. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ  ไม่นำมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น 
 6. งดใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ ช้อน เนื่องจากจะทำให้เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
 7. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

ข้อแนะนำทั่วไปในการปฏิบัติตัว  มีดังนี้
 1. หลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
 2. หลีกเลี่ยงการเดินทางในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยไอ จาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้ป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัย (N95)
 3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต  การสัมผัสสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วย หรือตาย 
 4. หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุกดี 
 5. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ  ไม่นำมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น 
 6. งดใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ ช้อน เนื่องจากจะทำให้เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
 7. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 
เขตติดโรคอันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

เขตติดโรคอันตราย กรณีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ตามเงื่อนไขที่กำหนด และหลักฐานการทำประกันสุขภาพ ให้กับสายการบินก่อนการเช็คอินที่สนามบินต้นทาง
 • จีน (รวมฮ่องกง มาเก๊า)
 • เกาหลีใต้ 
 • อิตาลี
 • อิหร่าน

พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ผู้เดินทางมาจากพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่องเข้าประเทศไทย จะถูกคุมไว้สังเกตอาการภายในที่พักอาศัย 14 วัน
 • ออสเตรีย
 • เบลเยี่ยม
 • มาเลเซีย
 • แคนาดา
 • โปรตุเกส
 • บราซิล
 • เช็กเกีย
 • อิสราเอล
 • ออสเตรเลีย
 • อังกฤษ
 • เกาะไอซ์แลนด์
 • ปากีสถาน
 • ฟินแลนด์
 • ตุรกี
 • กรีซ
 • ชิลี
 • ลักเซมเบิร์ก
 • โปแลนด์
 • เอกวาดอร์
 • สวิสเซอร์แลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • สเปน
 • อเมริกา
 • นอร์เวย์
 • ญี่ปุ่น
 • เดนมาร์ก
 • เนเธอร์แลนด์
 • สวีเดน
 • เยอรมนี
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 63)

 

การติดตามสถานการณ์
1.กรมควบคุมโรคที่ https://ddc.moph.go.th
สายด่วน: 1422 หรือ โทรศัพท์: 02-590-30002.Scan QR Code เพื่อวัดความเสี่ยง ในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และรับทราบข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติม
  

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ