ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต Telemedicine

ไทยประกันชีวิตTelemedicine

บริการปรึกษาแพทย์ ผ่านระบบ Video Call กับโรงพยาบาลคู่สัญญา โดยมีบริการ 2 รูปแบบ คือ โรคทั่วไป และ โรคเรื้อรัง
 

Telemedicine โรคเรื้อรัง

  • สำหรับลูกค้าที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน , โรคความดัน , โรคหัวใจ หรือ ลูกค้าที่มีการผ่าตัด รักษาติดตามอาการต่อเนื่อง อาการไม่รุนแรง
  • ลูกค้าที่สามารถใช้บริการ คือผู้เอาประกันที่มีประกันสุขภาพ ผู้ป่วยนอก OPD ทั้งแบบรายบุคคล และ รายกลุ่ม
  • ผู้เอาประกันต้องมีประวัติการรักษากับ โรงพยาบาลดังกล่าว และ เคยได้รับอนุมัติค่ารักษาจากบริษัทฯแล้ว

 

Telemedicine ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

  • สำหรับลูกค้าที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไป มีอาการไม่รุนแรง
  • ลูกค้าที่สามารถใช้บริการ คือ ผู้เอาประกันที่มีประกันสุขภาพ ผู้ป่วยนอก OPD แบบรายบุคคล

 

ตัวอย่างหน้า Application Telemedicine บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์
 

 

 

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ