ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต Telemedicine


ไทยประกันชีวิต Telemedicine 
ให้ความคุ้มครองการใช้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ด้วยบริการ Telemedicine "อุ่นใจ เหมือนมีหมออยู่ใกล้ตัว "

 

บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) คืออะไร
การนําเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time เช่นเดียวกับการสื่อสารผ่านระบบ VDO conference ที่สามารถมองเห็นหน้าและสนทนากันได้ทั้ง 2 ฝ่ายโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ง่าย สะดวกสบาย ประหยัดเวลา ทั้งยังได้รับบริการเหมือนกับการมารับบริการด้วยตัวเองที่สถานพยาบาล

 

รายละเอียดบริการ Telemedicine 

1. ให้ความคุ้มครองสำหรับ ผู้เอาประกันภัยที่มีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ OPD  ประกันภัยรายบุคคล และประกันภัยรายกลุ่ม
2. ให้บริการปรึกษาทางออนไลน์สำหรับ โรคทั่วไปที่แพทย์มีความเห็นว่าสามารถรักษาได้ด้วยบริการ Telemedicine
3.ครอบคลุมการรับการปรึกษาจากแพทย์ การสั่งจ่ายยา และการจัดส่งยาถึงบ้าน*  โดยผู้เอาประกันภัยไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่ายา  
4.จ่ายผลประโยชน์ตามค่าใช้จ่ายจริง ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์  ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุตามตารางผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์
* ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและขนส่งต่างๆ เช่น การเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์และการจัดส่ง (ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเอกสารต่างๆ) เป็นต้น

ขั้นตอนการให้บริการ Telemedicine 

         
                             


รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ให้บริการ Telemedicine 
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา ได้ที่ลิ้งก์นี้ >  คลิก  

รายการบันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โดยการบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) : ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
 
 อันดับที่  รายการบันทึกสลักหลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
บันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโดยการบริการการแพทย์ทางไกล_  เฮลท์ ฟิต อัลตร้า  Download
2 บันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโดยการบริการการแพทย์ทางไกล_  แบบบำนาญ1 [มีเงินปันผล]  Download
3 บันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโดยการบริการการแพทย์ทางไกล_ 80 รีฟันด์ พลัส   Download
4 บันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโดยการบริการการแพทย์ทางไกล_ เฮลท์ฟิต 99 รีฟันด์ พลัส  Download
5 บันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโดยการบริการการแพทย์ทางไกล_ แบบบำนาญ  (มีเงินปันผล)   Download
6 บันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโดยการบริการการแพทย์ทางไกล_ แบบบำนาญ  [มีงินปันผล]   Download
7 บันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโดยการบริการการแพทย์ทางไกล_ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (1)   Download
8 บันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโดยการบริการการแพทย์ทางไกล_ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก การทำกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด   Download
9 บันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโดยการบริการการแพทย์ทางไกล_ ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก Download
10 บันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโดยการบริการการแพทย์ทางไกล_ วีไอพี พิเศษ 6 เท่า   Download
11 บันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโดยการบริการการแพทย์ทางไกล_ วีไอพี พิเศษ   Download
12 บันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครอง ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโดยการบริการการแพทย์ทางไกล_ สมาร์ทวีไอพี   Downloadข้อควรรู้
1. ระยะเวลาให้บริการ Telemedicine ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2568 ( ประกันภัยรายบุคคล และประกันภัยรายกลุ่ม)
2. รูปแบบการให้บริการ Telemedicine อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแนวทางของแต่ละสถานพยาบาล  ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางสื่อสารของบริษัท
4. การใช้บริการ Telemedicine ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของแต่ละสถานพยาบาล

 

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ