ไทยประกันชีวิต

ร่วมช่วยเหลือและแบ่งปัน

ร่วมสนับสนุนและสงเคราะห์การดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

ชื่อบัญชี  “ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ” บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   บัญชีออมทรัพย์
  • สาขาอาคารไทยประกันชีวิต (ถนนรัชดาภิเษก)    เลขที่  684-1-04791-0   มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ(กองทุนเพื่อผู้ป่วยเด็ก)
  • สาขาอาคารไทยประกันชีวิต (ถนนรัชดาภิเษก)    เลขที่  684-1-04792-8   มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ(กองทุนเพื่อผู้ป่วยสตรี)
  • สาขาอาคารไทยประกันชีวิต (ถนนรัชดาภิเษก)    เลขที่  684-1-04793-6   มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ(กองทุนเพื่อผู้ป่วยสูงวัย)
  • สาขาอาคารไทยประกันชีวิต (ถนนรัชดาภิเษก)    เลขที่  684-1-06177-8   มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ


ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเอสพลานาด   เลขที่  278-224562-7
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย  สาขาสำนักธุรกิจรัชดาภิเษก  เลขที่  777-2-05555-4
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาเอสพลานาด  เลขที่  023-1-22339-8


ติดต่อเรา
มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น6 123 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-247-0247 ต่อ 3624-32
โทรสาร 0 2246 3590  
E-mail : oneforlives@thailife.com

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ