ไทยประกันชีวิต

บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย

บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยแบบใหม่

บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย รูปแบบใหม่ ผู้เอาประกันภัยสามารถถือบัตรเพียง 1 ใบ สำหรับทุกกรมธรรม์

QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ทุกฉบับของผู้เอาประกันภัยเพียงใช้ Smart Phone หรือ Tablet ที่มี Application QR Code Reader ทำการสแกน QR Code บนบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยผู้เอาประกันภัยจะทราบข้อมูล แบบประกัน เลขที่กรมธรรม์ วันเริ่มสัญญา และสถานะกรมธรรม์ (กรณีไม่มีผลบังคับ) หากต้องการดูรายละอียดกรมธรรม์เพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต

 

หมายเหตุ :

  • เฉพาะผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ฉบับแรก หรือกรมธรรม์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24  มกราคม 2567 เป็นต้นไป 
  • ผู้เอาประกันภัยที่ถือบัตรเดิมยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ จนกว่าจะแจ้งหาย หรือขอออกบัตรใหม่
  • กรณีเป็นผู้เอาประกันภัยที่ซื้อกรมธรรม์ฉบับแรก และได้รับบัตรรูปแบบใหม่ ในการซื้อกรมธรรม์ครั้งต่อ ๆ ไป จะสามารถดูรายละเอียดกรมธรรม์ทั้งหมดได้ด้วยการ Scan QR Code จากบัตรใบแรก
บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยแบบเดิม


ทางเลือกในการชำระเบี้ยประกันภัย
 
                                                                                                                บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอมอบบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย รูปแบบใหม่ เพื่อให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์จช้บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย มากกว่าเดิม โดยอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเบี้ยประกันภัย ที่ต้องชำระ และแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย ณ จุดที่รับชำระ

Barcode เพื่อชำระเบี้ยประกันภัย โดยลูกค้าสามารถนำบัตรไปแสดงเพื่อชำระ เบี้ยประกันภัยที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส (สำหรับเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 30,000 บาท/ กรมธรรม์) และที่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทหารไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่จำกัดจำนวนเบี้ยประกันภัย) ด้วยระบบ Online

QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไป เพียงลูกค้าใช้ โทรศัพท์ Smart Phone หรือ Tablet ที่มี Application QR Code Reader ทำการสแกน QR Code บนบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย ลูกค้าจะทราบข้อมูล กำหนดชำระเบี้ย และจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระทันที โดยไม่ต้องรอใบแจ้งเตือน เบี้ยประกันภัยถึงกำหนดชำระ 
 

 
 
icon

 

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ