ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์

ศูนย์กลางการดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรก และแห่งเดียวของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า บริษัทจึงได้พัฒนาศูนย์กลางการดูแล

สิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันผ่านระบบ Multimedia Contact Center  อันทันสมัยและสมบูรณ์แบบที่สุด พร้อมทั้งเพิ่มระดับการบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ผ่านทางโทรศัพท์ และอีเมลโดยแบ่งออกเป็น

 

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน
บริการรับเรื่องร้องเรียน เรื่องที่ต้องติดตาม แก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันทุกท่าน ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ทั้งที่มาติดต่อด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1124 กด 6 หรือทางโทรสารที่หมายเลข 02 246 9575

 

ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน
บริการข้อมูลตามกรมธรรม์ ข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ข้อมูลสินค้า และข้อมูลการบริการของบริษัท โดยผู้เอาประกันสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้วยตนเองผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้
- โทรศัพท์ ที่หมายเลข 1124 โดยเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 8.00 - 21.00 น.
- อีเมลที่ carecenter@thailife.com ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
- ระบบตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์ ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดย
กด 1 สอบถามข้อมูลตามกรมธรรม์
กด 2 สอบถามบริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์
กด 3 สอบถามข้อมูลตามกรมธรรม์สำหรับสมาชิก กบข.
กด 4 สอบถามข้อมูลกิจกรรม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ