ไทยประกันชีวิต

  • ไทยประกันชีวิตฮอตเคลม

ไทยประกันชีวิตฮอตเคลม

ไทยประกันชีวิตพลิกโฉมการเคลมสินไหม ผ่านบริการ"ไทยประกันชีวิตฮอตเคลม" รับแจ้งเหตุและบริการเคลมสินไหมแบบเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อมอบการดูแลแก่ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตทุกกรณี โดยเน้นภัย หรือบุคคลดังนี้
 
  • ภัยสาธารณะ
  • ภัยจากการก่อการร้าย
  • ภัยที่กระทบต่อความรู้สึกด้านการสูญเสียของประชาชน

ตัวแทนเจ้าของเคส ผู้รับผลประโยชน์ ทายาท หรือ ญาติ ของผู้เอาประกันภัย แจ้งเหตุได้ทันทีที่ "ไทยประกันชีวิตฮอตเคลม" โทร 02-246-9655 ตลอด 24 ชั่วโมง

พิเศษ!
บริการให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเตรียมหลักฐานทางราชการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกร้องสินไหมมรณกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ติดต่อได้ที่ สายงานสินไหม สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสินไหมของไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ