ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต HEALTH CARE SOLUTIONS

ครบรอบด้าน ทุกคำตอบการบริการสุขภาพ

บริการพิเศษเฉพาะลูกค้าไทยประกันชีวิต ที่ครอบคลุมการดูแลและตอบทุกความต้องการเรื่องสุขภาพ อำนวยความสะดวกในทุกสถานการณ์ เชื่อมต่อทุกโมเมนต์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นยามปกติ กังวลใจเมื่อเจ็บป่วย ต้องการที่ปรึกษา หรือยามฉุกเฉิน  ดูแลครบวงจร ให้คุณอุ่นใจในทุกเวลา
 
 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์
 
 

ไทยประกันชีวิต Medicare

บริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
 

ไทยประกันชีวิต MSO

บริการให้คำปรึกษา ความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์  (Medical Second Opinion) ช่วยให้คุณมั่นใจ เพิ่มความอุ่นใจ และเข้าใจสภาวะการเจ็บป่วย เมื่อต้องเผชิญโรคต่างๆ และแนวทางการรักษาเพิ่มเติม โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางจากต่างประเทศ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

 
 

ไทยประกันชีวิต International Claims Solutions (ICS)

International Claims Solutions เป็นบริการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ(ทั้งผู้ป่วยในและนอก)ในกรณีที่ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยระหว่างเดินทางในต่างประเทศหรือมีความประสงค์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
 
 

ไทยประกันชีวิต TELEMEDICINE

Telemedicineหรือการรักษาผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time รวมถึงกรณีการใช้บริการตรวจรักษานอกสถานที่กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน
สนใจแบบประกันพร้อมบริการ Health Care Solutions  
 

 

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ