ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต Privilege

เพื่อมอบการดูแลอย่างรอบด้านสำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิต ผ่านสิทธิพิเศษที่หลากหลาย
ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ บันเทิง ท่องเที่ยว ส่วนลดจากร้านค้า รวมถึงบริการพิเศษอีกมากมาย

ไทยประกันชีวิต INFINITE

การดูแลสำหรับลูกค้าคนสำคัญ
ผ่านเอกสิทธิ์พิเศษที่รังสรรค์อย่างดีที่สุด
เพื่อเติมเต็มความสุขของคุณในทุกวัน

ศึกษาเพิ่มเติม

ไทยประกันชีวิต ULTIMATE

การดูแลด้วยประสบการณ์สุดพิเศษ
จากหลากหลายสิทธิพิเศษเพื่อคุณ

ไทยประกันชีวิต PRIME

การดูแลที่มากกว่าการประกันชีวิต
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมและรับสิทธิพิเศษจากไทยประกันชีวิต

หลักเกณฑ์การเข้าร่วม

 • ไทยประกันชีวิต INFINITE สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
 • การกำหนดระดับสมาชิกไทยประกันชีวิต ULTIMATE และไทยประกันชีวิต PRIME คำนวณจากเบี้ยประกันภัยรวม
 • ทุกกรมธรรม์ต่อปีที่ชำระภายในปี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม (นับรวมระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้
  1. ไทยประกันชีวิต ULTIMATE ชำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต่อปีตั้งแต่ 100,000 - 249,999 บาท
  2. ไทยประกันชีวิต PRIME ชำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต่อปีตั้งแต่ 1 - 99,999 บาท
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ที่ชำระภายในปีใดปีหนึ่ง จะส่งผลต่อระดับสมาชิกในปีถัดไป เช่น จำนวนเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ที่ชำระภายในปี 2562 จะส่งผลต่อระดับสมาชิกในปี 2563
 • อ้างอิงข้อมูลพิจารณาจาก วันที่ชำระเบี้ยประกันภัย (Pay Date)
 • คำนวณเบี้ยประกันภัยจากกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลทุกประเภท ยกเว้น กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุรายบุคคล กรมธรรม์กลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ กรมธรรม์กลุ่มทุกแบบ ทั้งนี้การคิดเบี้ยประกันภัยรวมต่อปี เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • กรมธรรม์ที่เข้าเงื่อนไขการคำนวณเบี้ยประกันภัย ต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีสถานะ มีผลบังคับ

หลักเกณฑ์การพิจารณาปรับระดับสมาชิก

 • เงื่อนไขการรักษาระดับสมาชิกไทยประกันชีวิต ULTIMATE และไทยประกันชีวิต PRIME เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้
  1. ไทยประกันชีวิต ULTIMATE ชำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต่อปีตั้งแต่ 100,000 - 249,999 บาท เพื่อรักษาระดับสมาชิกในปีถัดไป
  2. ไทยประกันชีวิต PRIME ชำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต่อปีตั้งแต่ 1 - 99,999 บาท เพื่อรักษาระดับสมาชิกในปีถัดไป
 • การพิจารณารักษาระดับสมาชิก บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบ ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และจะดำเนินการ ปรับระดับสมาชิกในวันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป
 • กรณีเบี้ยประกันภัยรวมต่อปีเปลี่ยนแปลง ระดับสมาชิกในปีถัดไปจะปรับตามเงื่อนไขเบี้ยประกันภัยรวมต่อปีที่บริษัทฯ กำหนด

สิทธิพิเศษ

สมาชิกสามารถรับสิทธิพิเศษได้ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต เท่านั้น โดยสิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ มีความหลากหลาย อาทิ

สิทธิพิเศษด้านสุขภาพ

อาทิ ส่วนลดค่าบริการจากโรงพยาบาลพันธมิตร และสถาบันความงาม

สิทธิพิเศษด้านบันเทิง
และท่องเที่ยว

อาทิ บัตรชมภาพยนตร์
บริการสตรีมมิ่ง

สิทธิพิเศษจากร้านค้าพันธมิตร

อาทิ ส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร

สิทธิพิเศษจาก
ไทยประกันชีวิต

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต

ขั้นตอนการรับสิทธิพิเศษ

ทุกเสียงของคุณมีความสำคัญร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ ไทยประกันชีวิต ให้ดียิ่งขึ้น คลิก